Select your language:

Protecția datelor & cookie-uri

Responsabil în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor („RGPD”) este:

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG („Noi”)
Mainparkstr. 2 │ 63801 Kleinostheim │ Germania
E-mail: info@MercedesServiceCard.de

Chief Data Privacy Officer / Responsabil cu protecția datelor:

Daimler Truck AG
Konzerndatenschutzbeauftragte
HPC DTF2B │70745 Leinfelden-Echterdingen │ Germania
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com

1. Protecția datelor

Ne bucurăm de vizita dumneavoastră pe paginile noastre web și de interesul manifestat față de ofertele noastre. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. În Politica de confidențialitate explicăm modul în care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ce facem cu acestea, în ce scop și pe ce temei juridic, precum și care sunt drepturile și revendicările dumneavoastră. În plus, facem referire la Directiva Daimler Truck privind protecția datelor:  

Directiva Daimler Truck privind protecția datelor

Politica de confidențialitate pentru utilizarea paginilor noastre web și Directiva Daimler Truck AG privind protecția datelor nu se aplică în cazul activităților pe paginile web ale rețelelor de socializare sau ale altor furnizori pe care le puteți accesa prin intermediul linkurilor de pe paginile noastre web. Vă rugăm să vă informați pe paginile web ale acestor furnizori cu privire la prevederile acestora privind protecția datelor.

2. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

(a) Când accesați paginile noastre web, salvăm anumite informații referitoare la browserele și sistemul de operare pe care le utilizați, data și ora accesării, starea accesării (de exemplu, dacă ați putut accesa o pagină web sau dacă ați primit un mesaj de eroare), utilizarea funcțiilor paginii web, frecvența cu care ați accesat fiecare pagină web în parte, denumirea fișierelor accesate, volumul de date transmis, pagina web de pe care ați ajuns pe paginile noastre web și pagina web pe care o accesați pornind de pe paginile noastre web, fie prin accesarea linkurilor de pe paginile noastre web sau prin introducerea unui domeniu direct în bara de adrese de pe același tab (respectiv aceeași fereastră) în browserul în care ați deschis paginile noastre web. În plus, din motive de siguranță, în special pentru prevenirea și recunoașterea atacurilor asupra paginilor noastre web sau a altor încercări frauduloase, stocăm pe o perioadă de șapte zile adresa dumneavoastră IP și numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet.

(b) Colectăm alte date cu caracter personal doar dacă ne comunicați aceste date, de exemplu în cadrul unei înregistrări, unui formular cu date de contact, unui chestionar, unui concurs sau pentru executarea unui contract și chiar și în aceste cazuri doar în măsura în care acest lucru ne este permis în baza unui acord exprimat de dumneavoastră sau conform regulamentelor aplicabile (mai multe informații în acest sens se găsesc mai jos în capitolul „Temeiul juridic pentru prelucrare”).

(c) Nu sunteți obligat/ă nici prin lege și nici prin contract să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Există însă posibilitatea ca anumite funcții ale paginilor noastre web să depindă de furnizarea datelor cu caracter personal. Dacă în aceste cazuri nu furnizați date cu caracter personal, este posibil ca anumite funcții să fie disponibile în mod limitat sau să nu fie disponibile deloc.

3. Scopurile utilizării

(a) Utilizăm datele cu caracter personal colectate în timpul unei vizite pe paginile noastre web pentru a le putea opera într-un mod cât mai confortabil pentru dumneavoastră și pentru a proteja sistemele noastre IT de atacuri și alte activități ilegale.

(b) Atât timp cât ne comunicați și alte date cu caracter personal, de exemplu în cadrul în cadrul unei înregistrări, al unui formular cu date de contact, al unui chestionar, al unui concurs sau pentru executarea unui contract, vom utiliza aceste date în scopurile menționate, în scopul administrării clienților și - atât cât este necesar - în scopul desfășurării și contabilizării unor tranzacții, în limita necesară în acest sens.

4. Transmiterea datelor cu caracter personal către pluginuri sociale

(a) Atunci când utilizăm, pe paginile noastre web, așa-numitele „pluginuri sociale” de rețele sociale, precum Youtube, le conectăm după cum urmează: Atunci când vizitați paginile noastre web, pluginurile sociale sunt dezactivate, adică nu are loc niciun transfer de date către operatorul acestor rețele. Dacă doriți să utilizați una din aceste rețele, faceți clic pe respectivul plugin social pentru a stabili o conexiune directă cu serverul rețelei respective.

În cazul în care aveți un cont de utilizator pe acea rețea și sunteți autentificat la momentul activării pluginului social, rețeaua poate corela contul dumneavoastră de utilizator cu vizita dumneavoastră pe paginile noastre web. Dacă doriți să evitați acest lucru, vă rugăm să vă deconectați de pe rețea înainte de a activa pluginul social. Vizita altor pagini web Daimler nu poate fi corelată de o rețea de socializare fără ca dumneavoastră să fi activat înainte un plugin social existent și acolo.

Atunci când activați un plugin social, conținuturile care astfel devin disponibile sunt transferate de rețea direct către browserul dumneavoastră, care le integrează în paginile noastre web. În această situație, pot avea loc și transferuri de date care sunt inițiate și comandate de rețeaua de socializare în cauză. Pentru conexiunea dumneavoastră la o rețea de socializare, transferurile de date care au loc între rețea și sistemul dumneavoastră și pentru interacțiunile dumneavoastră pe această platformă sunt valabile exclusiv prevederile rețelei respective privind protecția datelor.

Pluginul social rămâne activ până când îl dezactivați sau ștergeți fișierele dumneavoastră cookie.

(b) Atunci când faceți clic pe linkul către o ofertă sau activați un plugin social, există posibilitatea ca unele date cu caracter personal să ajungă la furnizori din țări din afara Spațiului Economic European, care din punctul de vedere al Uniunii Europene („UE”) nu garantează un „nivel de protecție adecvat” corespunzător standardelor UE pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să luați în calcul acest fapt înainte de a face clic pe un link sau de a activa un plugin social, declanșând astfel un transfer al datelor dumneavoastră.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor de recrutare

(a) Scopul prelucrării
În cadrul proceselor de recrutare și de decizie privind încheierea unui contract de muncă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut.

Nu are loc o luare automată a deciziilor.

(b) Baza legală a prelucrării
Această prelucrare are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.

(c) Destinatarul sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv de departamente interne (personal, superiori, conducere). Nu are loc transmiterea către terți, cu excepția prestatorilor noștri de servicii în cadrul prelucrării comenzii.
Nu există intenția de a transmite datele cu caracter personal către terțe țări sau organizații internaționale.

(d) Durata salvării
Datele sunt șterse după 6 luni de la încheierea procesului de recrutare. În cazul încheierii unui contract de muncă sau al prelungirii unui termen, vă informăm separat în privința utilizării datelor în raportul de muncă respectiv vă solicităm acordul referitor la prelungirea termenului.

6. Siguranță

Implementăm măsuri de siguranță tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră administrate de noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii și accesării de persoane neautorizate. Îmbunătățim continuu măsurile noastre de siguranță, în linie cu evoluția tehnologică.

7. Temeiul juridic pentru prelucrare

(a) Atât timp cât v-ați exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acesta constituia temeiul juridic pentru prelucrare (art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD).

(b) Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul inițierii sau executării unui contract cu dumneavoastră, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

(c) Atât timp cât prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de exemplu pentru păstrarea datelor), suntem autorizați în acest sens conform art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD.

(d) În plus, prelucrăm date cu caracter personal în scopul protejării intereselor noastre legitime și intereselor legitime ale terților conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Menținerea capacității funcționale a sistemelor noastre IT, însă și comercializarea unor produse și servicii interne și externe și documentația oferită în mod legal privind contactele comerciale reprezintă astfel de interese legitime.

8. Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Adresa dumneavoastră IP și numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet, date pe care le stocăm numai din motive de siguranță, sunt șterse după șapte zile. În rest, ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal de îndată ce nu se mai aplică scopul pentru care am colectat și prelucrat datele. După această dată, orice stocare are loc doar dacă acest lucru este necesar în conformitate cu legile, regulamentele sau altele prevederi legale ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru al Uniunii Europene cărora ne conformăm.

9. Drepturile persoanelor vizate

(a) În calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor, aveți dreptul la informare (art. 15 RGPD), rectificare (art. 16 RGPD), ștergerea datelor (art. 17 RGPD), restricționarea prelucrării (art. 18 RGPD), precum și portabilitatea datelor (art. 20 RGPD).

(b) Dacă ați fost de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, aveți dreptul de a revoca oricând acordul exprimat. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal până la o revocare nu este afectată de revocare. De asemenea, nu se aduce atingere unei prelucrări ulterioare a acestor date pe alt temei juridic, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor legale (a se vedea capitolul „Temei juridic pentru prelucrare”).

(c) Dreptul de contestare: Aveți dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să contestați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, care are loc în conformitate cu art. 6 alin. 1 e) RGPD (Prelucrarea datelor în interesul public) sau art. 6 alin. 1 f) RGPD (Prelucrarea datelor pe baza unei evaluări comparative a intereselor). Dacă contestați acordul exprimat, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate mai departe numai în măsura în care putem dovedi în acest sens motive imperioase și legitime, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau în măsura în care prelucrarea servește la constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

(d) Dacă este posibil, vă rugăm să transmiteți revendicările sau declarațiile dumneavoastră la următoarea adresă de contact: info@mercedesservicecard.de.

(e) Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ar încălca prevederile legale, aveți dreptul de a formula o reclamație către o autoritate de supraveghere a protecției datelor competentă (art. 77 RGPD).

10. Fișiere cookie

Informații referitoare la fișierele cookie utilizate și la funcțiile acestora:

Numele fișierului cookie: msc_cookie_agreement
Descriere: Acest fișier cookie salvează acordul referitor la utilizarea acestei pagini web cu fișiere cookie.

Tip de fișier cookie: Tip 2
Numele fișierului cookie: msc_language_de
Descriere: Fișierul cookie de limbă pentru versiunea germană a paginii web asigură, împreună cu msc_cookie_agreement, acordul privind utilizarea acestei pagini web cu fișiere cookie.

Tip de fișier cookie: Tip 2
Numele fișierului cookie: msc_language_en
Descriere: Fișierul cookie de limbă pentru versiunea engleză a paginii web asigură, împreună cu msc_cookie_agreement, acordul privind utilizarea acestei pagini web cu fișiere cookie.

Tip de fișier cookie: Tip 2
Numele fișierului cookie: msc_language_fr
Descriere: Fișierul cookie de limbă pentru versiunea franceză a paginii web asigură, împreună cu msc_cookie_agreement, acordul privind utilizarea acestei pagini web cu fișiere cookie.

Tip de fișier cookie: Tip 2
Numele fișierului cookie: msc_language_es
Descriere: Fișierul cookie de limbă pentru versiunea spaniolă a paginii web asigură, împreună cu msc_cookie_agreement, acordul privind utilizarea acestei pagini web cu fișiere cookie..

Tip de fișier cookie: Tip 2
Numele fișierului cookie: msc_language_nl
Descriere: Fișierul cookie de limbă pentru versiunea neerlandeză a paginii web asigură, împreună cu msc_cookie_agreement, acordul privind utilizarea acestei pagini web cu fișiere cookie.

Tip de fișier cookie: Tip 2
Numele fișierului cookie: msc_language_it
Descriere: Fișierul cookie de limbă pentru versiunea italiană a paginii web asigură, împreună cu msc_cookie_agreement, acordul privind utilizarea acestei pagini web cu fișiere cookie.

Mercedes ServiceCard utilizează exclusiv fișiere cookie necesare din punct de vedere tehnic.

Fișierele cookie sunt fișiere mici care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră final. Ele pot fi folosite și pentru a stabili dacă de pe dispozitivul dumneavoastră final au mai fost accesate anterior paginile noastre web. Se va identifica doar fișierul cookie stocat pe dispozitivul dumneavoastră final. Datele cu caracter personal pot fi salvate în fișierul cookie, numai dacă v-ați exprimat acordul sau dacă acest lucru este obligatoriu din punct de vedere tehnic, de exemplu pentru a crea o conexiune protejată.

Dacă utilizați pagina noastră web, sunteți de acord cu utilizarea și salvarea de fișiere cookie pe dispozitivul dumneavoastră final. Aveți însă posibilitatea de a ne vizita pagina noastră web și fără aceste fișiere cookie. Majoritatea browserelor acceptă automat toate fișierele cookie. Pentru a împiedica salvarea fișierelor cookie pe dispozitivul dumneavoastră final va trebui să setați browserul cu opțiunea *nu acceptați niciun fișier cookie*. Fișierele cookie salvate pe dispozitivul dumneavoastră final pot fi oricând șterse. Pentru alte detalii referitoare la procesul de ștergere, vezi instrucțiunile browserului dumneavoastră sau ale producătorului dispozitivului dumneavoastră final.

Informații privind dezactivarea Local Shared Objects

În cazul în care nu acceptați fișiere cookie, poate interveni o limitare a funcțiilor oferite de noi.

În general, Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG împarte fișierele cookie în următoarele categorii:

Fișiere cookie absolut necesare (tipul 1)
Acestea sunt absolut necesare pentru funcționarea regulamentară a paginilor web și a serviciilor acestora. Fără ele nu pot fi puse la dispoziție servicii ca de exemplu configuratorul de autovehicule.

Fișiere cookie funcționale (tipul 2)
Acestea permit îmbunătățirea confortului și a performanței de utilizare a paginilor web și punerea la dispoziție a unor servicii variate. În fișierele cookie funcționale pot fi salvate de exemplu setările limbii.

Fișiere cookie de performanță (tipul 3)
Acestea acumulează informații referitoare la modul în care utilizați paginile web. Aceste fișiere cookie de performanță ne ajută, de exemplu la identificarea zonelor deosebit de populare ale ofertei noastre de internet. Avem astfel posibilitatea de a adapta conținutul paginilor noastre web la cerințele dumneavoastră și de a îmbunătăți astfel serviciile oferite. Informațiile colectate cu ajutorul acestor fișiere cookie nu sunt date cu caracter personal. Pentru informații suplimentare referitoare la colectarea și evaluarea informațiilor, consultați capitolul „Evaluarea datelor de utilizare”.

Fișiere cookie ale terților (tipul 4)
Aceste fișiere cookie sunt plasate de terți, de exemplu de rețelele de socializare. Ele sunt utilizate în primul rând pentru a integra conținuturi de social media, ca de exemplu pluginuri sociale pe pagina noastră web. Informații referitoare la modul în care utilizăm pluginurile sociale sunt disponibile în capitolul „Pluginuri sociale” din Politica de confidențialitate.
 

Data: 2021